Laboratórna diagnostika

Diagnostiká pre hematológiu a trasfuziológiu

Pre túto oblasť laboratórne medicíny dodávame diagnostické súpravy a prístrojové vybavenie pre hematológiu, imunohematológiu a koaguláciu. Spolupracujeme s renomovanými zahraničnými spoločnosťami ako Siemens Healthcare Diagnostics GmbH a HemoCue (Švedsko).

Hematológia
Imunohematológia
Koagulácia

Diagnostiká pre klinickú biochémiu a mikrobiológiu

V posledných rokoch sa tu úspešne rozvinula spolupráca so spoločnosťou bioMérieux (Francúzsko) a  Siemens Healthcare Diagnostics GmbH - výrobcami diagnostických reagencií a prístrojov v oblasti klinickej biochémie, mikrobiológie, ako aj v oblasti priemyselnej mikrobiologickej kontroly. Používajú sa okrem nemocničných laboratórií i v štátnych zdravotných ústavoch ako aj v potravinárskom či farmaceutickom priemysle.

Klinická biochémia
Mikrobiológia
Priemyselná mikrobiologická kontrola