ISO certifikát 9001:2015

Spoločnosť BIOHEM je držiteľom certifikátu systému kvality podľa normy 9001:2015 pre oblasť marketing; predaj a distribúcia liekov, zdravotníckych pomôcok, in vitro diagnostík a iných produktov pre zdravotníctvo, priemysel, vedu a výskum; predaj a servis zdravotníckych a laboratórnych prístrojov.

ISO certifikat