Právne postavenie

BIOHEM, spoločnosť s ručením obmedzeným, bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24. 8. 1993 podľa ustanovenia § 24, § 57, § 105 a násl. Obch. zák. č. 513/91 Zb.

ISO certifikat
Obchodné meno: BIOHEM spol. s r.o.
Sídlo: Zlatovská 2211
911 01 Trenčín
IČO: 31442617
IČ DPH: SK2020384905
Deň vzniku: 30. 09. 1993
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Základné imanie: 6 972,- EUR

Tieto skutočnosti a ostatné právne skutočnosti týkajúce sa spoločnosti sú uvedené vo výpise z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 1259/R.

Organizačná schéma - BIOHEM spol. s r.o.