Predmet činnosti

Spoločnosť BIOHEM spol. s r.o. uskutočňuje veľkoobchodný predaj tovaru - špeciálneho zdravotníckeho materiálu, liekov, diagnostík a prístrojového vybavenia určeného pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia. Zároveň ako servisná organizácia zabezpečuje kompletný záručný a pozáručný servis zdravotníckej prístrojovej techniky. Od roku 2004 vykonáva i nákladnú cestnú dopravu pre vybraných klientov - neštátne zdravotnícke zariadenia a od roku 2005 sme doplnili činnosť o poskytovanie ekonomických služieb - vedenie účtovníctva vrátane spracovania miezd a dát.

Predmet činnosti podľa OR:

 • veľkoobchod v rozsahu voľných ohlasovacích živností
 • podnikateľské poradenstvo v oblasti zdravotníckej a laboratórnej techniky
 • veľkodistribúcia liečiv
 • servisná činnosť v oblasti zdravotníckej a laboratórnej techniky
 • veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok - dovoz, vývoz, skladovanie, preprava a zásobovanie v SR registrovaných hromadne vyrábaných liekov, liečiv, pomocných látok a schválených zdravotníckych pomôcok
 • kúpa, predaj a sprostredkovanie zdravotníckeho materiálu a zdravotníckej techniky
 • prenájom zdravotníckej techniky
 • prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov
 • prenájom strojov a prístrojov
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, obchodu a služieb
 • finančný a operatívny leasing
 • faktoring
 • forfaiting
 • zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
 • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných ohlasovacích živností
 • výroba zdravotníckych a chirurgických prístrojov a zariadení a prístrojov na ortopedické účely
 • prieskum trhu a verejnej mienky
 • sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
 • nákladná cestná doprava s vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony, vrátane prípojného vozidla
 • vedenie účtovníctva
 • spracovanie dát a súvisiace činnosti
 • spracovanie ekonomických analýz a projektov výpočtovou technikou
 • inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
 • dopravná zdravotná služba