Referencie

Za 20 rokov svojej činnosti si BIOHEM svojou širokou ponukou a kvalitnými službami získal významné postavenie s dobrou reputáciou na slovenskom zdravotníckom a laboratórnom trhu, čím sa zaradil medzi najvýznamnejších dodávateľov v tejto oblasti.

Našimi spokojnými zákazníkmi sú renomované štátne zdravotnícke inštitúcie, ako aj súkromné spoločnosti ako napríklad:

 • Národná transfúzna služba SR: Bratislava a 11 pracovísk SR
 • Špecializované ústavy: Národný onkologický ústav Bratislava, SÚSCH Banská Bystrica, VUSCH Košice, DFNsP Banská Bystrica, Ústav hematologie a krevní transfuze Praha, Institut klinické a preventivní medicíny Praha, FNUSA-ICRC, Masarukův onkologický ústav Brno
 • Nemocnice III. typu a fakultné nemocnice: Fakultné nemocnice - Bratislava, Trnava, Nitra, Košice, Prešov, Martin, Banská Bystrica, Trenčín, Nové Zámky, Poprad, Žilina
 • Nemonice skupiny - SVET ZDRAVIA a.s.
 • EUROCORD - banka pupočníkovej krvi
 • NsP - v pôsobnosti VÚC, okresné, mestské, neziskové
 • Verejné lekárne
 • Dialyzačné strediská - najväčší prevádzkovatelia dialyzačnej liečby SR:  LOGMAN a.s., FMC - dialyzačné služby s.r.o., AVITUM BBraun s.r.o., BIORENAL s.r.o., BIODIAL s.r.o., LC-REN, atď.
 • Neštátne i štátne laboratóriá klinickej biochémie a mikrobiológie: FN Nitra-OKM a OKB, NOU Bratislava-OKB, KNsP Čadca-OKM a OKB, HPL s.r.o. - najväčšie súkromné mikrobiologické laboratórium v SR, Synlab, Alfa Medical, Klinická biochémia, atď.
 • Univerzity: Univerzita Komenského Bratislava, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice, Univerzita Karlova  Praha, Masarykova univerzita Brno, Univerzita Palackého Olomouc
 • Výskumné ústavy: Slovenská akadémia vied, Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, Akademie věd ČR
 • Fakultné nemocnice - Fakultná nemocnice Plzeň, Všeobecná fakultná nemocnica Praha, Fakultná nemocnica Motol Praha, Fakulná nemocnica Brno, Fakultná nemocnica Olomouc, Fakultná nemocnica Ostrava, FNUSA-ICRC