BIOHEM je exkluzívnym zástupcom nasledovných spoločností pre SR:

BAXTER - jeden z piatich najväčších výrobcov medicínskych produktov s celosvetovou pôsobnosťou, obratom takmer 9 mld. USD a 40 000 zamestnancami
FENWAL (A Fresenius Kabi Company) – svetový líder v oblasti transfúznej terapie s obratom takmer 1 mld. €
bioMérieux - spoločnosť s celosvetovou pôsobnosťou, patriaca k vedúcej desiatke spoločností v oblasti laboratórnej diagnostiky
Miltenyi Biotec - nemecká biotechnologická spoločnosť, svetový líder v oblasti magnetickej bunkovej separácie a terapie
SHIRE Pharmaceuthical - britská farmaceutická spoločnosť ponúkajúca široký sortiment liečiv, ako napríklad ADEPT® - prípravok proti zrastom, či špeciálny prípravok pre dialyzovaných pacientov so zvýšenou hladinou fosfátov - FOSRENOL®
Dometic - spoločnosť vyrábajúca špecializované chladiarenské zariadenia pre oblasť zdravotníctva (mraziace a chladiace boxy, monitoring teploty, atď.)
Nikkiso - akútna eliminačná liečba s využitím moderných terapeutických postupov - CRRT

Biohem je autorizovaným distribútorom pre SR:

Siemens Healthineers jeden z najväčších svetových výrobcov laboratórnych diagnostických materiálov a prístrojov. Naša spoločnosť je autorizovaným zástupcom pre oblasť klinickej biochémie a autorizovaným distribútorom produktov pre koaguláciu, hematológiu, imunohematológiu a mikrobiológiu.


EffeEmme

DrincoHemocue,Bordier Affinity, EffeEmme, Dirinco - spoločnosti vyrábajúce diagnostické a iné produkty súvisiace s dodávkami pre hematologicko - transfúzne oddelenia a mikrobiologické laboratóriá a dialýzu