Vedenie spoločnosti

Ing. Peter Žilinčan
riaditeľ

Obchodné oddelenie

PharmDr. Tomáš Smreček
odborný zástupca
Mgr. Katarína Gallová
produktový manažér
transfúzna terapia
Mgr. Štefan Hlavatý
produktový manažér
laboratórne diagnostiká
Ing. Petra Kupková
produktový manažér
Miltenyi Biotec
Mgr. Eva Kováčová, MBA
produktový manažér
aplikačný špecialista PD
Ing. Adriana Roháčková
asistent predaja/servisu
Iveta Červeňanová
asistent predaja
lieky, infúzne roztoky, CRRT

Servisné oddelenie

Štefan Selecký
servisný technik
transfúzna terapia
Ing. Ján Špánik
servisný technik
dialyzačné a laboratórne prístroje
Miroslav Michalec
servisný technik
chladiarenská technika, prístroje pre transfúznu službu
Ing. Peter Lacko
servisný technik
transfúzna terapia

Ekonomické oddelenie

Ing. Jana Pecnová
hlavný ekonóm
Monika Masárová
pokladník
asistent hl. účtovníka
Ing. Adriana Roháčková
pomocný účtovník
fakturant
Iveta Červeňanová
asistent hlavného účtovníka
Milena Plevová
fakturant
Milan Šedivý
colný deklarant
fakturant

Logistické oddelenie

Daniel Kirka
vedúci logistiky
Dušan Kirka
skladník, vodič
Juraj Mihal
skladník, vodič
Pavol Kvasnica
skladník, vodič
Ján Orechovský
skladník, vodič