SERVIS

Podľa druhu a určenia prístrojov je technický servis firmy BIOHEM, spol. s r.o. rozdelený na tri divízie:

 • Transfúzna terapia - prístroje pre transfúzne a hematologické oddelenia

  • Štefan Selecký, tel. číslo: 0903221303
  • Miroslav Michalec, tel. číslo: 0903724863
  • Ing. Peter Lacko, tel. číslo: 0911170747
 • Chladiaca a mraziaca technika – zariadenia používané pre transfúzne a hematologické oddelenia

  • Miroslav Michalec, tel. číslo: 0903724863
  • Ing. Peter Lacko, tel. číslo: 0911170747
 • Prístroje pre hemodialyzačné oddelenia, prístroje pre mikrobiologické a biochemické laboratóriá

  • Ing. Ján Špánik, tel. číslo: 0903266728

Technický servis zabezpečuje kompletnú starostlivosť o prístrojové vybavenie, vrátane inštalácií, zaškolenia obsluhy, záručného a pozáručného servisu, pravidelných technických prehliadok a poradenstva. Vykonávame pravidelné technické prehliadky prístrojov, ktoré sú potrebné pre ich správne fungovanie a zároveň pomáhajú udržať prístroje v dobrom technickom stave a takto významne prispievajú k predĺženiu ich životnosti.

Transfúzna terapia

 • krvinkové separátory a separátory plazmy
 • odberové miešacie váhy
 • automatické lisy na spracovanie krvi
 • zatavovacie prístroje na hadičky
 • prístroje na sterilné spojovanie hadičiek
 • inkubátory s agitátormi na skladovanie trombocytových koncentrátov
 • laboratórne premývacie centrifúgy
 • prístroje na patogénnu inaktiváciu

Chladiaca a mraziaca technika

 • zariadenia na uskladnenie krvných prípravkov
 • zariadenia na uskladnenie diagnostík a laboratórne chladiace zariadenia
 • zariadenia na uskladnenie zmrazenej krvnej plazmy
 • šokové zmrazovače plazmy
 • centrálny monitorovací systém teploty chladiacich, mraziacich zariadení a miestností

Prístroje pre hemodialyzačné oddelenia, prístroje pre mikrobiologické a biochemické laboratóriá

 • dialyzačné prístroje pre chronickú a akútnu dialyzačnú liečbu
 • laboratórne prístroje pre identifikáciu a vyšetrovanie citlivosti
 • hemokultivačné laboratórne prístroje
 • imunoanalyzátory
 • prietokové cytometre a bunkové separátory