SERVIS

Podľa druhu a určenia prístrojov je technický servis firmy BIOHEM a. s. rozdelený na 5 divízií:

 • Transfúzna terapia - prístroje pre transfúzne a hematologické oddelenia

  • Štefan Selecký, tel. číslo: 0903 221 303
  • Miroslav Michalec, tel. číslo: 0903 724 863
  • Ing. Peter Lacko, tel. číslo: 0911 170 747
 • Chladiaca a mraziaca technika – zariadenia používané pre transfúzne a hematologické oddelenia

  • Miroslav Michalec, tel. číslo: 0903 724 863
  • Ing. Peter Lacko, tel. číslo: 0911 170 747
 • Prístroje pre hemodialyzačné oddelenia, prístroje pre mikrobiologické a biochemické laboratóriá

  • Ing. Ján Špánik, tel. číslo: 0903 266 728
  • Ing. Peter Baránek, tel. číslo: 0911 870 250
 • Imunohematologické analyzátory

  • Ing. Ján Špánik, tel. číslo: 0903 266 728
  • Ing. Peter Lacko, tel. číslo: 0911 170 747
 • Zdravotnícka technika: infúzna technika (IT), haemodynamika (HD) a termodynamika (TD) pacienta, figuríny a SW pre nácvik a zdokonaľovanie zručností pri výkone KPR – kardiopulmonálnej resuscitácie (f-KPR)

  • Ing. Marián Mráz, tel. číslo: 0905 621 376 (IT, f-KPR)
  • Ivan Gonda, tel. číslo: 0905 621 377 (IT, TD, f-KPR)
  • Roman Klein, tel. číslo: 0902 612 629 (IT)
  • Ing. Ján Špánik, tel. číslo: 0903 266 728 (HD)

Technický servis zabezpečuje kompletnú starostlivosť o prístrojové vybavenie, vrátane inštalácií, zaškolenia obsluhy, záručného a pozáručného servisu, pravidelných technických prehliadok a poradenstva. Vykonávame pravidelné technické prehliadky prístrojov, ktoré sú potrebné pre ich správne fungovanie a zároveň pomáhajú udržať prístroje v dobrom technickom stave a takto významne prispievajú k predĺženiu ich životnosti.

Transfúzna terapia

 • krvinkové separátory a separátory plazmy
 • odberové miešacie váhy
 • automatické lisy na spracovanie krvi
 • zatavovacie prístroje na hadičky
 • prístroje na sterilné spojovanie hadičiek
 • inkubátory s agitátormi na skladovanie trombocytových koncentrátov
 • laboratórne premývacie centrifúgy
 • prístroje na patogénnu inaktiváciu

Chladiaca a mraziaca technika

 • zariadenia na uskladnenie krvných prípravkov
 • zariadenia na uskladnenie diagnostík a laboratórne chladiace zariadenia
 • zariadenia na uskladnenie zmrazenej krvnej plazmy
 • šokové zmrazovače plazmy
 • centrálny monitorovací systém teploty chladiacich, mraziacich zariadení a miestností

Prístroje pre hemodialyzačné oddelenia, prístroje pre mikrobiologické a biochemické laboratóriá

 • dialyzačné prístroje pre chronickú a akútnu dialyzačnú liečbu
 • laboratórne prístroje pre identifikáciu a vyšetrovanie citlivosti
 • hemokultivačné laboratórne prístroje
 • imunoanalyzátory
 • prietokové cytometre a bunkové separátory

Imunohematológia

 • prístrojové vybavenie na manuálne spracovanie imunohematologických vyšetrení metódou gélovej stĺpcovej aglutinácie
 • odčítacie zariadenie imunohematologických výsledkov gélovej stĺpcovej aglutinácie
 • plnoautomatizované, vysokovýkonné analyzátory pre menšie, stredné a veľké typy imunohematologických laboratórií na princípe gélovej stĺpcovej aglutinácie
 • plnoautomatizované, vysokovýkonné analyzátory pre väčšie typy imunohematologických laboratórií na princípe E.M.Technology
 • plnoautomatizovaný prístroj s integrovaným systémom pre testovanie nukleových kyselín

Zdravotnícka technika: infúzna technika, hemodynamika - a termodynamika pacienta, figuríny a SW pre nácvik a zdokonaľovanie zručností pri výkone KPR ( kardio-pulmonálnej resuscitácie )

 • injekčné infúzne dávkovače
 • objemové infúzne pumpy
 • dokovacie stanice pre IT
 • prístroje na monitorovanie, výpočet a predikciu hemodynamických parametrov
 • prístroje na dosiahnutie a monitorovanie požadovanej teploty pacienta
 • figuríny a počítačové trenažéry s modelovateľným scenárom akútnych stavov a zranení pri výkone KPR s kontrolou správnosti a vyhodnotením prevádzanej resuscitácie

Kontaktné informácie

BIOHEM a. s.
Zlatovská 2211, 911 05 Trenčín
Slovenská republika
Email: biohem@biohem.sk
Tel: +421 32 650 50 05
Tel: +421 32 650 50 50

Sklad: prevádzkové hodiny počas pracovných dní: 8:00 – 16:30 hod.

Fakturačné údaje

IČO: 54 519 098
DIČ: 2121712164
IČ DPH: SK2121712164