BUNKOVÁ A REGENERATÍVNA MEDICÍNA

Bunkové terapia a regeneračná medicína sú veľmi aktuálne a perspektívne oblasti v súčasnom biomedicínskom výskume a klinickom využití. Základné princípy sú postavené na použití autológnych alebo alogénnych humánnych somatických alebo kmeňových buniek, na genetických manipuláciách buniek, na vývoji génových a vírusových terapií predovšetkým v onkológii a u neurodegeneratívnych ochorení. Týka sa to aj oblasti chorôb spôsobených genetickými poruchami a v neposlednom rade aj regenerácie orgánov a tkanív.

Špičkové a unikátne technológie pre prípravu špecifických personalizovaných bunkových prípravkov modernej terapie (ATMP - Advanced therapy medicinal products) a tiež manipuláciu s bunkami vrátane genetických a to všetko aj v režime SVP – správnej výrobnej praxe (tzv. GMP-Good manufacturing practice) poskytujeme ako komplexné služby vrátane dodávok materiálu, zaškolenia a servisných služieb.

Miltenyi Biotec / www.miltenyibiotec.com/UN-en/products/cell-therapy.html

Kontaktné informácie

BIOHEM a. s.
Zlatovská 2211, 911 05 Trenčín
Slovenská republika
Email: biohem@biohem.sk
Tel: +421 32 650 50 05
Tel: +421 32 650 50 50

Sklad: prevádzkové hodiny počas pracovných dní: 8:00 – 16:30 hod.

Fakturačné údaje

IČO: 54 519 098
DIČ: 2121712164
IČ DPH: SK2121712164