BUNKOVÁ A REGENERATÍVNA MEDICÍNA

Bunkové terapia a regeneračná medicína sú veľmi aktuálne a perspektívne oblasti v súčasnom biomedicínskom výskume a klinickom využití. Základné princípy sú postavené na použití autológnych alebo alogénnych humánnych somatických alebo kmeňových buniek, na genetických manipuláciách buniek, na vývoji génových a vírusových terapií predovšetkým v onkológii a u neurodegeneratívnych ochorení. Týka sa to aj oblasti chorôb spôsobených genetickými poruchami a v neposlednom rade aj regenerácie orgánov a tkanív.

Špičkové a unikátne technológie pre prípravu špecifických personalizovaných bunkových prípravkov modernej terapie (ATMP - Advanced therapy medicinal products) a tiež manipuláciu s bunkami vrátane genetických a to všetko aj v režime SVP – správnej výrobnej praxe (tzv. GMP-Good manufacturing practice) poskytujeme ako komplexné služby vrátane dodávok materiálu, zaškolenia a servisných služieb.

Miltenyi Biotec / www.miltenyibiotec.com/UN-en/products/cell-therapy.html