DIALÝZA

Dialýza

Jednu z významných oblastí našej činnosti predstavujú produkty určené pre pacientov s chronickým ochorením obličiek. Pre slovenské dialyzačné strediská dodávame výrobky firmy BAXTER (USA), ktorá v problematike dialýzy predstavuje jedného zo svetových lídrov ako z hľadiska kvality a sortimentu produktov, tak i z hľadiska počtu liečených pacientov vo svete. Spoločnosť BAXTER disponuje kompletným portfóliom zdravotníckych materiálov, liečiv a prístrojov potrebných k vykonávaniu dialyzačnej liečby www.baxter.cz.

Ako zástupca spoločnosti Nikkiso Belgium bvba ponúkame prístroj s príslušenstvom pre akútnu eliminačnú liečbu. Prístroj je určený na moderné kontinuálne eliminačné metodiky určené dospelým a v pediatrickej liečbe www.nikkiso.com.

Peritoneálna dialýza

Peritoneálna dialýza využíva peritoneum (pobrušnicu) prirodzenú membránu v tele, ktorá vystiela brušnú dutinu. Táto membrána funguje ako filter. Do brušnej dutiny sa tenkou mäkkou silikónovou hadičkou nazývanou peritoneálny katéter napúšťa dialyzačný roztok. Po vypustení z brušnej dutiny roztok obsahuje odpadové látky a nadbytočnú vodu. Peritoneálna dialýza sa vykonáva v domácom prostredí, preto sa nazýva aj domáca dialýza www.domacadialyza.sk.

Lieky na peritoneálnu dialýzu (PD)

Lieky na PD (ďalej roztoky) sa predpisujú pacientom, ktorých obličky dočasne alebo trvale nefungujú. Odstraňujú vodu a odpadové látky z krvi a upravujú abnormálne hladiny soli v krvi. Roztoky obsahujú rôzne hladiny glukózy ( 1,36 %; 2,27 % alebo 3,86 % ). Čím je vyšší obsah glukózy v roztoku, tým vyššie množstvo vody bude z krvi odstránené. Roztoky sú farebne odlíšené podľa koncentrácie glukózy. Roztoky na peritoneálnu dialýzu sa predpisujú, ak máte:

 • prechodné alebo trvalé zlyhanie obličiek,
 • závažné zadržiavanie vody v tele,
 • závažné poruchy kyslosti alebo zásaditosti (pH) krvi a hladiny soli v krvi,
 • niektoré typy otravy liekmi, ak nie sú k dispozícii iné spôsoby liečby.

Roztoky na Kontinuálnu ambulantnú peritoneálnu dialýzu (CAPD)

ŠÚKL kód 03630 - Glukózový roztok s fyziologickým pH 1,36 % w/v/13,6 mg/ml sol pnd 5x2 l (dvojvak+Luer konektor)

ŠÚKL kód 03633 - Glukózový roztok s fyziologickým pH 2,27 % w/v/22,7 mg/ ml sol pnd 5x2 l (dvojvak+Luer konektor)

ŠÚKL kód 03635 - Glukózový roztok s fyziologickým pH 3,86 % w/v/38,6 mg/ ml sol pnd 5x2 l (dvojvak+Luer konektor)

ŠÚKL kód 08323 - Glukózový roztok PD4 1,36 % w/v/13,6 mg/ ml sol pnd 5x2000 ml (dvojvak PVC)

ŠÚKL kód 08336 - Glukózový roztok PD4 2,27% w/v/22,7 mg/ ml sol pnd 5x2000 ml (dvojvak PVC)

ŠÚKL kód 12478 - Roztok s icodextrínom 7,5% sol pnd 5x2000 ml (dvojvak)

ŠÚKL kód 30693 - Roztok s aminokyselinami PD4 with 1,1 % Amino Acids sol pnd 5x2000 ml (dvojvak PVC)

Roztoky na Automatizovanú peritoneálnu dialýzu (APD)

ŠÚKL kód 31724 - Glukózový roztok s fyziologickým pH 1,36 % w/v/13,6 mg/ml sol pnd 4x2,5 l (jednovak+Luer konektor)

ŠÚKL kód 31627 - Glukózový roztok s fyziologickým pH 2,27 % w/v/22,7 mg/ ml sol pnd 4x2,5 l (jednovak+Luer konektor)

ŠÚKL kód 08321 - Glukózový roztok PD4 1,36 % w/v/13,6 mg/ ml sol pnd 2x5000 ml (vak PVC)

ŠÚKL kód 08334 - Glukózový roztok PD4 2,27 % w/v/22,7 mg/ ml sol pnd 2x5000 ml (vak PVC)

ŠÚKL kód 1955A - Glukózový roztok PD4 1,36 % w/v/13,6 mg/ ml sol pnd 4x2500 ml (vak PVC)

ŠÚKL kód 1956A - Glukózový roztok PD4 2,27 % w/v/22,7 mg/ ml sol pnd 4x2500 ml (vak PVC)

ŠÚKL kód 12471 - Roztok s icodextrínom 7,5% sol pnd 5x2000 ml (vak)

ŠÚKL kód 6368B - Roztok s aminokyselinami PD4 with 1,1 % Amino Acids sol pnd 4x2500 ml (vak PVC)

Zdravotnícke pomôcky na peritoneálnu dialýzu

Prístroj na peritoneálnu dialýzu HOMECHOICE PRO

ŠÚKL kód P 40728

Automatizovaný systém HOMECHOICE PRO je určený na automatickú kontrolu výmeny dialyzačného roztoku pri liečbe pediatrických a dospelých pacientov liečených peritoneálnou dialýzou. Prístroj vykonáva výmeny dialyzačného roztoku automaticky počas spánku pacienta, ktorý sa pred spánkom k prístroju pripojí a ráno sa od prístroja odpojí.

Použitie prístroja:

 • jasné, jednoduché kontrolné tlačidlá,
 • ľahko pochopiteľné pokyny na displeji,
 • jednoduché založenie kazety – ľahká príprava,
 • automatické korekčné alarmy umožňujúce lepší spánok,
 • široké spektrum dostupných možností liečby,
 • jednoduchá edukácia.

Príslušenstvo na peritoneálnu dialýzu

ŠÚKL kód P 73836

 • HOMECHOICE PEDIATRIC LOW REC VOLUME
 • HOMECHOICE AUTOMATED PD SET W/CASS-4 PRONG
 • HOMECHOICE AUTO PD SET 8-PRONG CASSETTE
 • MINICAP W/PVP I SOLUTION
 • MINICAP EXTEND LIFE PD TRANSFSET W/TWIST CLAMP
 • CON SHIELD II W/SPONGE IMPRG W/POVIDONE - IODINE SOL
 • LOCKING TITANIUM ADAPTOR FOR PERITONEAL DIAL CATH
 • 15L CYCLER DRAINAGE BAG
 • CLAMP FOR OUTLET PORT OF PD BAGS


Akútna starostlivosť

Pri závažných, život ohrozujúcich ochoreniach a úrazoch je často potrebný vysoko špecializovaný tím zdravotníckych pracovníkov a inovatívne zdravotnícke pomôcky. Pacienti na Oddeleniach akútnej a intenzívnej medicíny (OAIM) vyžadujú najvyššiu potrebu monitorovania a liečby multiorgánového zlyhávania. Starostlivosť o pacientov na OAIM je často závod s časom. Sme pripravení byť spoľahlivým partnerom a poskytovať vám špičkovú technológiu k zaisteniu potrebnej liečby CRRT.

Hemofiltračný prístroj AQUARIUS

ŠÚKL kód P 73722

Systém Aquarius je určený pre pacientov s akútnym zlyhaním obličiek (AKI), spolu s citrátovou antikoaguláciou a v spojení s automatickou titráciou a riadeným ošetrovaním pacienta sú kľúčovými parametrami systému Aquarius. Súčasne je zabezpečené jedinečné automatické vyrovnanie bilancie tekutín, známe rozhranie a jednoduché riešenie problémov. Na rozdiel od hemodialýzy (HD), system Aquarius poskytuje kontinuálnu náhradu funkcie obličiek (CRRT) nepretržite 24 hodín na:

 • Metabolickú kontrolu
 • Odstránenie tekutín
 • Acidobázickú rovnováhu
 • Rovnováhu elektrolytov

Jedna platforma, viac spôsobov liečby

Systém Aquarius je zostavený pre všetky modality liečby CRRT a terapeutickú výmenu plazmy (TPE) bez dodatočného vybavenia vrátane:

 • SCUF (Pomalá kontinuálna ultrafiltrácia)
 • CVVH (Kontinuálna veno-venózna hemofiltrácia)
 • Predilučná CVVH
 • Postdilučná CVVH
 • Postidilučná a predilučná CVVH
 • CVVHD (Kontinuálna veno-venózna hemodialýza)
 • CVVHDF (Kontinuálna veno-venózna hemodiafiltrácia)
 • TPE (Terapeutická výmena plazmy)
 • Hemoperfúzia

Systém Aquarius:

 • vhodný aj na pediatrickú liečbu
 • jednoduché nasadenie setu s hadičkami podľa prediktívneho návodu na farebnomdispleji TFT 10,4’
 • automatický preplach setu s hadičkami a filtra
 • integrovaná heparínová pumpa
 • integrovaná citrátová a kalciová pumpa spolu s váhami (verzia s citrátovou antikoaguláciou)
 • možnosť predilučnej alebo postdilučnej terapie bez nutnosti výmeny setu počas liečby
 • interný výkonný ohrievač substitučného roztoku vhodný aj pre rozmrazenú plazmu
 • monitorovanie krvných tlakov (arteriálny, venózny), monitorovanie tlaku filtrátu, tlaku krvi pred vstupom do filtra a transmembránového tlaku
 • 4 integrované tlakové snímače na zamedzenie rizika kontaminácie prístroja krvou
 • monitorovanie bezpečnosti liečby (detektor vzduchových bubliniek, detektor priesaku krvi), bezpečnostná klapka na uzatvorenie venóznej hadičky
 • kontrola funkčnosti prístroja automaticky po zapnutí
 • presné zobrazenie renálnej dávky vypočítanej podľa aktuálneho prietoku púmp nahlavnej obrazovke
 • presnosť váhového systému pri porušení bilancie tekutín
 • alarm bilancie: automatický systém na vyrovnanie tekutín po odstránení príčin alarmu
 • záložné akumulátory pre prípad výpadku elektrickej energie
 • riadenie činnosti prístroja troma elektronickými mikroprocesorovými systémami
 • intuitívne ovládanie prístroja pomocou prehľadného farebného displeja s menu v slovenskom jazyku
 • jednoduchá manipulácia a premiestňovanie prístroja
 • možnosť použitia rovnakého substitučného roztoku pre liečbu s heparínovou ako aj citrátovou antikoaguláciou

Pre bezpečné a správne používanie systému Aquarius postupujte podľa príslušných pokynov na použitie a návodu na obsluhu.

Lieky na akútnu starostlivosť

Substitučný roztok pre CRRT

Substitučný roztok pre CRRT predstavuje 100% bikarbonátový pufrovaný roztok bez laktátu, určený na použitie zdravotníckymi pracovníkmi. Je indikovaný na liečbu akútneho a chronického zlyhávania obličiek ako substitučný roztok na hemofiltráciu a hemodiafiltráciu a ako dialyzačný roztok na hemodialýzu a hemodiafiltráciu.

Vaky sú dostupné v rôznych koncentráciách draslíka s farebným odlíšením:

ŠÚKL kód 35024 - Potassium 0 mmol/l
ŠÚKL kód 35035 - Potassium 2 mmol/l
ŠÚKL kód 35036 - Potassium 4 mmol/lRoztok pre uzáver dialyzačného katétra Citra-Lock TM - ŠÚKL kód P 75782

 • Antimikrobiálny
 • Antikoagulačný
 • Zabraňuje tvorbe biofilmu
 • Bezpečný
 • Prevencia predčasnej výmeny katétra
 • Skracuje dĺžku hospitalizácie
 • Zlepšuje kvalitu života pacienta
 • Znižuje náklady na liečbuKontakt

Pritoneálna dialýza:

 • Mgr. Eva Kováčová, MBA, +421 911 424 667, kovacova@biohem.sk

Akútna starostlivosť:

 • Ing. Ján Špánik, + 421 903 266 728, spanik@biohem.sk
 • Mgr. Eva Kováčová, MBA, +421 911 424 667, kovacova@biohem.sk

Roztok pre uzáver dialyzačného katétra Citra-Lock TM:

 • Mgr. Eva Kováčová, MBA, +421 911 424 667, kovacova@biohem.sk
 • Iveta Červeňanová, +421 32 6505039, cervenanova@biohem.sk