IMUNOADSORBCIA

Imunoadsorpcia je terapeutická mimotelová eliminačná metóda na odstránenie ľudských proteínov alebo iných patologických zložiek z plazmy na prístroji Life 18. Pomocou imunoadsobcie je napr. možné z plazmy transplantovaného pacienta odstrániť protilátky, ktoré sa tvoria v jeho tele ako reakcia na prítomnosť cudzieho orgánu. Poskytuje možnosti liečby alebo odstránenia niektorých príznakov u celej rady ďalších ochorení v oblasti alergiológie, dermatológie, hematológie, imunológie, kardiológie, lipidológie, nefrológie a neurológie.

Poskytujeme kompletné služby vo forme dodávok prístrojov, spotrebného materiálu, špecifických a nešpecifických imunoadsobčných kolón, zaškolenia a servisných služieb.

Miltenyi Biotec / www.miltenyibiotec.com/UN-en/products/therasorb-therapeutic-apheresis.html

Kontaktné informácie

BIOHEM a. s.
Zlatovská 2211, 911 05 Trenčín
Slovenská republika
Email: biohem@biohem.sk
Tel: +421 32 650 50 05
Tel: +421 32 650 50 50

Sklad: prevádzkové hodiny počas pracovných dní: 8:00 – 16:30 hod.

Fakturačné údaje

IČO: 54 519 098
DIČ: 2121712164
IČ DPH: SK2121712164