IMUNOADSORBCIA

Imunoadsorpcia je terapeutická mimotelová eliminačná metóda na odstránenie ľudských proteínov alebo iných patologických zložiek z plazmy na prístroji Life 18. Pomocou imunoadsobcie je napr. možné z plazmy transplantovaného pacienta odstrániť protilátky, ktoré sa tvoria v jeho tele ako reakcia na prítomnosť cudzieho orgánu. Poskytuje možnosti liečby alebo odstránenia niektorých príznakov u celej rady ďalších ochorení v oblasti alergiológie, dermatológie, hematológie, imunológie, kardiológie, lipidológie, nefrológie a neurológie.

Poskytujeme kompletné služby vo forme dodávok prístrojov, spotrebného materiálu, špecifických a nešpecifických imunoadsobčných kolón, zaškolenia a servisných služieb.

Miltenyi Biotec / www.miltenyibiotec.com/UN-en/products/therasorb-therapeutic-apheresis.html