POSLANIE SPOLOČNOSTI:

Dosiahnuť a udržiavať vysokú kvalitu poskytovaných služieb
pre našich stálych i potenciálnych zákazníkov podľa motta:
“Zákazník je to najcennejšie, čo môžeme získať alebo stratiť“.

INFÚZNE ROZTOKY

Infúzne roztoky sú liečivá, ktoré sa podávajú intravenózne (vnútrožilovo) formou infúznej liečby. Cieľom infúznej liečby je dosiahnuť zlepšenie zdravotného stavu pacienta alebo uzdravenie pacienta.

0,9 % Chlorid sodný je:

 • roztok chloridu sodného vo vode,
 • chemická látka (často nazývaná „soľ“) nachádzajúca sa v krvi,
 • číry roztok, bez viditeľných častíc.

0,9 % Chlorid sodný sa používa na liečbu:

 • straty vody z tela (dehydratácie),
 • straty sodíka z tela (nedostatku sodíka).

Situácie, ktoré môžu spôsobiť stratu chloridu sodného a vody zahŕňajú:

 • neschopnosť prijímania potravy alebo tekutín v dôsledku ochorenia alebo stavu po operáciách,
 • silné potenie v dôsledku vysokej horúčky,
 • rozsiahla strata kože, ktorá sa môže vyskytnúť pri závažných popáleninách.

0,9 % Chlorid sodný sa môže používať aj na podávanie alebo zriedenie iných liekov podávaných infúziou.

Infúzne roztoky sú dodávané v polyolefínových / polyamidových plastových vakoch (Viaflo). Každý vak je vložený do zataveného, ochranného, vonkajšieho plastového obalu.

Veľkosti vakov sú:

 • 100 ml / sol inf 50x100 ml (vak POF/PA) / ŠUKL kód 34398
 • 250 ml / sol inf 30x250 ml (vak POF/PA) / ŠUKL kód 34400
 • 500 ml / sol inf 20x500 ml (vak POF/PA) / ŠUKL kód 34401
 • 1000 ml / sol inf 10x1000 ml (vak POF/PA) / ŠUKL kód 34402

Irigačný roztok

Chlorid sodný 0,9% vo vaku Clear-Flex obsahujúceho 3000 ml sterilného a apyrogénneho roztoku, je určený na použitie ako irigačný roztok pri urologických zákrokoch.

Po chirurgickom zákroku sa tento roztok môže použiť ako irigačný roztok za účelom eliminácie krvi, kúskov tkanív a udržania priechodnosti katétra.

ŠUKL kód: P39267