Life Science prístroje a reagencie

Life Science prístroje a reagencie

Ponuka laboratórnych prístrojov a reagencií pre vedecko-výskumné a diagnostické pracoviská. Špecializujeme sa predovšetkým na produktové portfólio nemeckých spoločností Miltenyi Biotec a Nanotemper Technologies, patriacich ku svetovej technologickej špičke a k lídrom v inováciách.

Bunková biológia: Miltenyi Biotec / www.miltenyibiotec.com

Spoločnosť Miltenyi Biotec ponúka v súčasnosti viac ako 20 000 produktov určených predovšetkým pre oblasť biomedicínskeho výskumu a diagnostiky. Ide o predovšetkým o reagencie a prístroje pre prípravu a spracovanie vzoriek (gentleMACS disociátor a kity na disociáciu rôznych typov tkanív), imunomagnetickú, či imunofluorescenčnú separáciu buniek (prístroje autoMACS Pro, MultiMACS Cell24 a MACS Quant Tyto), ďalej protilátky a prietokové cytometre MACS Quant, rastové faktory, cytokíny a médiá pre stimuláciu a kultiváciu buniek a v neposlednej rade špičkové zobrazovacie systémy a reagencie pre “light-sheet” mikroskopiu (UltraMicroscope Blaze) a “ultra high content imaging” (MACSima TM Imaging System).

Proteomika: Nanotemper Technologies / www.nanotempertech.com

Spoločnosť Nanotemper Technologies ponúka riešenia pre proteomiku - prístroje Prometheus a Tycho určené na skríning, analýzu a charakterizáciu stability, kvality a čistoty proteínov, ich funkčnosti či väzbových schopností (prístroje využívajúce princíp diferenčnej skenovacej fluorometrie – nanoDSF), ďalej prístroje Monolith určené pre charakterizáciu väzbových interakcií proteínov a ich ligandov ako aj prístroje Dianthus určené pre vysoko výkonný skríning molekulárnych interakcií a následnú identifikáciu a validáciu zásahov “hits” (prístroje využívajúce princíp termoforézy v malom meradle – MST a na teplote závislej zmeny intenzity fluorescencie – TRIC). Súčasťou ponuky je taktiež súvisiaci spotrebný materiál ako sú kapiláry, kontrolné a značiace kity, či značiace platne.

Kontaktné informácie

BIOHEM a. s.
Zlatovská 2211, 911 05 Trenčín
Slovenská republika
Email: biohem@biohem.sk
Tel: +421 32 650 50 05
Tel: +421 32 650 50 50

Sklad: prevádzkové hodiny počas pracovných dní: 8:00 – 16:30 hod.

Fakturačné údaje

IČO: 54 519 098
DIČ: 2121712164
IČ DPH: SK2121712164