TRANSFÚZNA MEDICÍNA

Transfúzne technológie

Základnou oblasťou našej spoločnosti je zabezpečovanie transfúznych oddelení produktami pre zber, spracovanie a skladovanie krvi a krvných prípravkov (transfúznych liekov) a ich patogénna inaktivácia.

Rovnako ponúkame skladovanie liekov a diagnostík pre ostatné oddelenia.

Fresenius Kabi / www.fresenius-kabi.com/sk/produkty/transfusion-technology

Celosvetová zdravotnícka spoločnosť pre zdravotnícke technológie, ktorá v roku 2012/2013 kúpila spoločnosť Fenwal (predtým Baxter), ďalšieho svetového lídra v tejto oblasti.

Ponúka kompletné vybavenie transfúznych oddelení od odberových vakov, transfer vakov, odberových váh, cez lisy, roztoky potrebné pri spracovaní krvi, zatavovačky na hadičky odberových vakov. taktiež odbery krvných zložiek od darcov a pacientov na separátoroch.

B Medical Systems / www.bmedicalsystems.com

Firma sa špecializuje výlučne na oblasť chladenia v zdravotníctve. Patria sem skladovacie a prepravné zariadenia pre lieky a vakcíny, zariadenia pre bezpečné spracovanie, skladovanie a prepravu materiálov citlivých na teplotu, ako je napr. krv a ľudská plazma alebo iné biologické vzorky a tiež šokové zmrazovanie ľudskej plazmy.

Spoločnosť so sídlom v Luxemburgu má viac ako 35 rokov skúseností v oblasti zdravotníckych chladiacich zariadení s celosvetovou pôsobnosťou. Spoločnosť bola založená v roku 1979, keď sa Svetová zdravotnícka organizácia obrátila na spoločnosť Electrolux vo Viandene, aby poskytla riešenie svojich problémov pri bezpečnom skladovaní a preprave vakcín po celom svete. Potom sa spoločnosť Electrolux stala divíziou skupiny Dometic Group – špecialistu na chladenie.

Dlhodobo úzko spolupracuje s poprednými svetovými organizáciami vrátane medzinárodných zdravotníckych organizácií ako UNICEF, WHO, Gavi, Červený kríž, agentúr poskytujúcich pomoc a nadnárodných spoločností, vojenských zákazníkov a vlád.

Cerus / www.cerus.com

Patogénna inaktivácia predstavuje jednu z dôležitých ciest zvýšenia bezpečnosti transfúznych liekov. Od roku 2002 je na základe registrácie označenia CE v Európe schválené používanie systému INTERCEPTTM Blood System pre trombocyty a plazmu , procesu fotochemického ošetrenia pomocou amotosalénu a nízkoenergetickej UVA, ktorý inaktivuje vírusy, baktérie, parazity a leukocyty potenciálne kontaminujúce zložky trombocytových koncentrátov a plazmy.

Separátory krvných zložiek

Amicus™

Amicus je multikomponentný separátor krvných zložiek, určený tak pre darcov ako aj pacientov na separáciu trombocytov, separáciu periférnych kmeňových buniek MNC, terapeutickú výmennú plazmaferézu TPE a erytraferéza.

Vďaka svojej unikátnej separačnej technológii (kontinuálny systém spracovania a centrifugačný princíp využívajúci rozdielnu špecifickú hmotnosť buniek) poskytuje najvyššie separačné účinnosti.

Amicus umožňuje plnoautomatizovanú separáciu periférnych kmeňových buniek CD34+ s vysokou výťažnosťou a nízkou mierou kontaminácie trombocytmi a granulocytmi.

Bezpečnosť

 • Viacnásobné bezpečnostné monitorovanie dávkovania roztokov (integrované váhy slúžiace na meranie hmotnosti tekutín)
 • Možnosť nastavenia rôznej rýchlosti dávkovania antikoagulačného roztoku eliminuje nežiadúce reakcie darcov a pacientov na citrát

Viaczložkové varianty odberu

 • Jednoduchý, dvojitý alebo trojitý ober trombocytov od jedného darcu
 • Jednožilové a dvojžilové varianty odberu
 • Použitie s náhradným roztokom (PAS) i bez neho

Jednoduché použitie

 • Intuitívna dotyková obrazovka
 • Užívateľský software v slovenskom jazyku
 • Integrovaná kazeta pre jednoduchú inštaláciu súpravy
 • Automatický výpočet možností produktov s flexibilitou na prispôsobenie obsluhou

Pohodlie darcu / pacienta

 • Voľba typu procedúry s jednoihlovou alebo dvojihlovou súpravou
 • Súpravy sú sterilizované žiarením, aby sa zabránilo riziku expozície zvyškového etylénoxidu
 • Roztoky priložené vo výrobe na zníženie rizika vzniku chýb

AmiCore™

AmiCore je separátor krvných zložiek, špeciálne určený len na odber trombocytov od darcov.

Rovnako ako Amicus, vďaka svojej unikátnej separačnej technológii (kontinuálny systém spracovania a centrifugačný princíp využívajúci rozdielnu špecifickú hmotnosť buniek) poskytuje najvyššie separačné účinnosti.

Bezpečnosť

 • Viacnásobné bezpečnostné monitorovanie dávkovania roztokov (integrované váhy slúžiace na meranie hmotnosti tekutín)
 • Možnosť nastavenia rôznej rýchlosti dávkovania antikoagulačného roztoku eliminuje nežiadúce reakcie darcov a pacientov na citrát
 • Použitie s náhradným roztokom (PAS) i bez neho

Jednoduché použitie

 • Intuitívna dotyková obrazovka
 • Užívateľský software v českom jazyku
 • Integrovaná kazeta pre jednoduchú inštaláciu súpravy
 • Automatický výpočet možností produktov s flexibilitou na prispôsobenie obsluhou

Pohodlie darcu / pacienta

 • Súpravy sú sterilizované žiarením, aby sa zabránilo riziku expozície zvyškového etylénoxidu
 • Roztoky priložené vo výrobe na zníženie rizika vzniku chýb

Aurora™

Aurora™ s DXT™ Relay je automatizovaný zber plazmy od darcov, ktorý ponúka odber veľkého objemu virtuálnej bezbunkovej plazmy najbezpečnejším spôsobom pre darcu, veľkú skúsenosť obsluhy a nový datamanažment s obojsmernou komunikáciou.

Automatická separácia celej krvi na koncentrované bunkové komponenty a prakticky bezbunkovú plazmu s patentovanou rotačnou membránovou technológiou.

Bezpečnosť

 • Limit celkového mimotelového objemu erytrocytov kedykoľvek počas procedúry na hodnotu do 200 ml.
 • Rozšírená venózna kontrola je navrhnutá tak, aby dôslednejšie maximalizovala prietok
 • Automatické miešanie antikoagulačného roztoku s odobranou celou krvou v pomere naprogramovanom užívateľom.
 • Automatická infúzia fyziologického roztoku v danom protokolu do obehu darcu na základe užívateľom naprogramovaného objemu
 • Jednorazové súpravy Smart-Connect Plasmacell-C s prevenciou skríženého napojenia roztokov
 • Súpravy sterilizované žiarením, aby sa zabránilo riziku expozície zvyškovým etylénoxidom

Jednoduché použitie

 • Interaktívny farebný dotykový displej
 • Grafické používateľské rozhranie a ikony
 • Detailný radca pre riešenie porúch

Pohodlie darcu

 • Darcovský displej zobrazujúci stav zberu a krátke pokyny

Riadenie dát

 • Jednoduchý, presný zber dát, nastavenie vzdialených procedúr a bezpapierová dokumentácia so softvérom DXT™ Relay
 • Skenovanie čiarového kódu ID darcov, operátora, textilu a ďalších

Odber a spracovanie krvi

Odberové vaky

Ponúkame odberové vaky s hornou výpusťou (T&T), hornou a dolnou výpusťou (T&B), tiež s možnosťou filtrácie celej krvi alebo len erytrocytov.

Jednovaková odberová súprava

 • Poskytuje komfortný spôsob liečebnej venepunkcie v hematologických ambulanciách

Trojvaková odberová súprava T&B

 • Plazma
 • Erytrocyty resuspendované bez buffycoatu
 • Buffycoat (možnosť výroby poolovaných trombocytov)

Štvorvaková odberová súprava T&B

 • Plazma možnosť výroby poolovaných trombocytov
 • Erytrocyty resuspendované bez buffycoatu
 • Trombocyty

Štvorvaková odberová súprava T&B s filtrom na erytrocyty

 • Plazma
 • Erytrocyty deleukotizované
 • Buffycoat ()

Štvorvaková odberová súprava T&B a T&T s filtrom na celú krv

 • Plazma deleukotizovaná
 • Erytrocyty deleukotizované

Vlastnosti filtra:

 • Flexibilný z mäkkého materiálu s vysokoúčinnými vláknami
 • Rýchlejší čas filtrácie
 • Stabilná výkonnosť v širokom rozsahu podmienok
 • Flexibilný filtračný štart (po 2 hod. až < 24 h po odbere v závislosti od postupu chladenia)
 • Flexibilná teplota vo filtrácii (pri nízkych teplotách alebo pri izbovej teplote)
 • Minimálne straty objemu (RBC Recovery 93 %)
 • Koncentrácia zvyšných leukocytov << 1× 106/U
 • Ľahká manipulácia

Nový systém odberových vakov na výrobu krvných zložiek CompoFlow® Flexible

Kľúčovým prvkom konceptu je inovatívny uzáver CompoFlow®, ktorý nahrádza tradičnú zalamovaciu kanylu vaku, ktorý sa skladá z automaticky otváranej krytky a formujúceho obalu.

 • Znižuje čas spracovania vďaka väčšiemu prietoku hadičky so širším vnútorným priemerom
 • Zabraňuje hemolýze spôsobenej nedostatočne otvorenou zalamovacou kanylou
 • Zabraňuje opakovanému preťaženiu prstov rúk obsluhujúceho personálu manuálnym otváraním zalamovacej kanyly (RSI, Repetitive Strain Injuries)
 • Vyššia výťažnosť plazmy
 • Odberové vaky s filtrom na erytrocyty T&B so širokým priemerom hadičky skracujú čas separácie

Zatavovačky hadičiek odberových vakov

CompoSeal Universal

 • Určená pre náročnú prevádzku
 • Automatické prispôsobenie doby zatavenia typu a rozmeru hadičky
 • Odnímateľná hlava umožňuje jednoduché čistenie

CompoSeal Mobilea II

 • Zatavovacie ručné kliešte
 • Kratší čas zatavenia a moderná lítium polymér batéria zvyšuje počet jednotlivých zatavení na jedno nabitie batérie až na viac než 1.000
 • Automatické prispôsobenie doby zatavenia typu a rozmeru hadičky
 • Zatavenie môže byť vykonané, aj keď je darca pripojený k súprave
 • Ideálne pre použitie na mobilných výjazdoch
 • Dodávané v praktickom transportnom kufríku

Compodock

 • Spája požiadavky na kvalitu, spoľahlivosť a ľahkú manipuláciu podľa súčasnej praxe v sterilnom spojení lekárskych PVC hadičiek
 • Jedná sa o patentovanú technológiu, ktorá umožňuje vytvoriť sterilné prepojenie bez potreby nožov
 • Pracuje v plne riadenom sterilnom spojovacom procese
 • 1 vodiaca drážka na založenie hadičiek zabráni nesprávnemu založeniu a zataveniu hadičiek
 • Umožňuje použitie vysokoefektívnej vláčikovej metódy pri spájaní buffy coatov

Kontaktné informácie

BIOHEM a. s.
Zlatovská 2211, 911 05 Trenčín
Slovenská republika
Email: biohem@biohem.sk
Tel: +421 32 650 50 05
Tel: +421 32 650 50 50

Sklad: prevádzkové hodiny počas pracovných dní: 8:00 – 16:30 hod.

Fakturačné údaje

IČO: 54 519 098
DIČ: 2121712164
IČ DPH: SK2121712164